PHÂN ƯU Thân Phụ K2 Nguyễn Văn Bé

Friday, October 20, 201710:31 PM(View: 1742)

Inline image
 
 

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Thân Phụ bạn Nguyễn Văn Bé,

Cựu SVSQ Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

CỤ ÔNG NGUYỄN VĂN RỠ

Sinh năm 1923

Quá vãng ngày 28 tháng 7 năm Đinh Dậu

Tức ngày 18 tháng 9  năm 2017

Tại Ấp Phong Phú A, Phú Quới Vĩnh Long, Việt Nam

Hưởng Thượng Thọ 95 Tuổi

Lễ An Táng được cử hành trên đất nhà
 

Chân thành chia buồn cùng

anh chị NGUYỄN VĂN BÉ và Tang quyến

Nguyện cầu hương linh cụ ông sớm siêu thăng

Tịnh Độ

TOÀN THỂ CỰU SVSQ KHÓA II

HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA
TinBuon

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Send comment
Your Name
Your email address