PHÂN ƯU Nhạc Mẫu K2 Mai Viết Địch

Friday, October 20, 20179:58 PM(View: 3002)

 

aitin 

 

 

PHÂN ƯU

 

          Rất thương tiếc khi hay tin,

 

Nhạc Mẫu Bạn Đồng Môn Khóa 2 HV/CSQG

Mai Viết Địch

Cụ Bà Maria PHẠM THỊ HỒNG

          Đã mãn phần vào lúc 3 giờ 40 chiều ngày 16  tháng 10 năm 2017
(nhằm ngày 27 tháng 8 năm Đinh Dậu)

tại thành phố Grand  Prairie, Texas, Hoa Kỳ

Hưởng thượng thọ 90 tuổi.

          Toàn thể  cựu sinh viên sĩ quan Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia
        xin được chia buồn cùng anh chị Mai Viết Địch và toàn thể tang quyến.

          Cùng nguyện cầu linh hồn Cụ Bà Maria PHẠM THỊ HỒNG sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

TOÀN THỂ CỰU SVSQ KHÓA 2 HV/CSQG

candle1.gif

- Thành kính phân ưu

 

 

 

 

Send comment
Your Name
Your email address