Monday, May 21, 20181:08 PM(View: 384)
Monday, May 21, 201811:03 AM(View: 329)
Monday, May 21, 201810:39 AM(View: 549)
Monday, May 21, 201810:35 AM(View: 250)
Tuesday, December 19, 20177:46 AM(View: 1472)
Bạn Đồng Khóa Lê Dục Đã Ra Đi Ngày 9 tháng 12 năm 2017 nhằm ngày Âm lịch 22 tháng 10 năm Đinh Dậu tại Tacoma tiểu bang Washington Seatle USA. Anh em đồng khóa đồng phân ưu và nhờ cậy K1 Nguyễn Công Vinh đến viếng tang và chia buồn chị Lê Dục và tang gia. Anh Lê Dục đã được gia đình an táng.ngày 15 tháng 12 năm 2017
Friday, October 20, 201710:31 PM(View: 892)
Friday, October 20, 20179:58 PM(View: 1615)
Friday, October 20, 20179:44 PM(View: 640)
Quỷ Khóa 2 khởi từ project MỘT CHÚT ÂN TÌNH nhằm tương trợ hậu sự cho mọi cá nhân K2 cùng Từ Thân Phụ Mẫu
Monday, September 11, 201710:44 PM(View: 2202)
Thân Mẫu bạn Phát đã ra đi, để lại nỗi buồn nặng trĩu trong lòng bạn Lê Đình Phát, một người con trai chí hiếu. Mỗi lần nghe tin Má mình trở bệnh bạn Phát vội vàng về Việt Nam cận kề bên giường chăm sóc Má mình.
Sunday, August 6, 201710:46 PM(View: 2960)
Anh Nguyễn Văn Thái xuất thân khóa 2 Học viện Cảnh Sát Quốc Gia , thời gian sau cùng phục vụ ở ngành Cảnh Sát Giang Cảnh Khi sang Hoa Kỳ anh cùng gia đình sinh sống tại tiểu bang California. Qua thời gian ngọa bệnh khá dài và đến ngày 30 tháng 7 năm 2017 anh Nguyễn Văn Thái đã ra đi Tang lễ anh Thái đã được một số đông bạn bè anh em cùng khóa 2 HV/CSQGvà thân hửu đồng môn đến viếng tang và tiển đưa...
Tin Mới