Thursday, January 17, 201911:29 AM(View: 1608)
Bạn Trầm Quốc Minh lục lọi trong đầu và tham khảo thêm các k2 ĐỂ CÓ DANH SÁCH 50 BẠN K2 CSDC
Sunday, December 4, 20165:26 PM(View: 4369)
Sưu tầm trên net, 100 câu hỏi của ông Đào Hữu Dương và 100 câu trã lời của ông Nguyễn Xuân Vinh về các vị vua và những vị anh hùng dân tộc Việt Nam trong trang sử vàng nêu cao tinh thần bất khuất chống giặc Tàu.
Wednesday, May 25, 20167:01 AM(View: 8075)
Tác giả Trần Minh Công nguyên Viện trưởng Học viện CSQG. Tết Mậu Thân tại thủ đô Sài gòn vc đã tấn công khắp nơi gồm cả phạm vi quận Nhì nơi có Bộ chỉ huy CSQG quận Nhì; thời gian nầy niên trưởng Tần Minh Công giử chức vụ Trưởng Ty Ty Cảnh sát Quốc Gia quận Nhì (về sau đổi danh xưng là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy CSQG quận Nhì) đã điều động thuộc cấp chống trã và đánh dẹp ở nhiều nơi thuộc vùng trách nhiệm..
Thursday, February 25, 201612:44 PM(View: 12362)
Wednesday, December 16, 20157:56 PM(View: 4881)
Bài Dặm Nghìn Da Ngựa của tác giả Saroyan Vann Phan lưu hành trên net và được đăng đăng trên Đặc san Phụng Hoàng của Tổng hội CSQG Hoa Kỳ..
Tuesday, December 15, 201510:41 PM(View: 11232)
Huỳnh Văn Thiện cựu sinh viên sĩ quan khóa 2 Cảnh sát Quốc Gia, từng giử chức vụ Phó Ty CSQG Thừa Thiên một người bạn chí khí dù ở hoàn cảnh nào ngay cả lúc sa cơ trong ngục tù vc. Ngày trước vì hết lòng phục vụ anh ninh cho đồng bào Thiện đã bị mất hai ngón tay; nhưng bạn vẫn tươi cưới đôi khi còn tự giễu về chuyện không may nầy..
Tuesday, December 15, 201510:27 PM(View: 4879)
Xin mạn phép tác gỉa Hoàng Nguyên Linh cho đặt bài viết CÔ GIÁO NGA vào trang web khóa 2 HV/CSQG mục Bi, Hùng Cảnh Sử để nhắc nhớ về một Nàng Dâu của ngành Cảnh Sát Quốc Gia
Tuesday, December 15, 201510:09 PM(View: 4712)
Xin mạn phép tác giả Đoàn Trọng Hiếu cho đưa lên trang web mục Bi, Hùng Trang Cảnh Sử nầy nhằm ghi nhớ và tôn vinh một nàng dâu của nhành Cảnh sát Quốc Gia.
Tuesday, November 24, 20158:50 PM(View: 11840)
Danh sách nầy do nhiều anh en cựu sinh viên sĩ quan CSQG khóa 2 HV/CSQG cung cấp tin tức dữ liệu tiếc rằng một số anh em thuộc tiểu đoàn 2 chưa được bổ túc đấy đủ
Sunday, August 30, 201511:51 AM(View: 9194)
Trung tá CSQG Nguyễn Văn Long tuẩn tiết tại trước quốc hội VNCH ngay sau khi tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Câu chuyện được nhà văn Giao Chỉ viết lại theo lời kể của bà Nguyễn Thị Tâm người con gái thứ Ba của cố Trung tá Nguyễn Văn Long.