Tuesday, January 8, 20198:35 PM(View: 1610)
Mỗi tam cá nguyệt an Thủ quỷ Nguyễn Văn Vĩnh báo cáo tình trạng tài chánh quỷ K2 Project Một Chút Ân Tình
Sunday, October 7, 20189:11 PM(View: 7140)
Sau một thời gian dài lâm bệnh bạn Cao Quý cựu svsq Trung Đội 24 Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 1 K2 HV/CSQG đã lìa đời bỏ lại gia đình thân yêu và bạn bè vào lúc 7 giờ 50 tối ngày thứ Năm 20 tháng 9 năm 2018 nhầm ngày 11 tháng 8 Mậu Tuất hưởng thọ 78 tuổi tại Portland Oregon USA. Anh em đồng khóa đồng môn thương tiếc một người bạn hiền
Monday, July 9, 20184:41 PM(View: 2182)
Quỷ Một Chút Ân Tình Được Anh Em Khóa 2 HV/CSQG Thành lập Nhằm Mục Đích Tương Trợ Hậu Sự Tứ Thân Phụ Mẫu Và Chính Cá Nhân K2
Monday, May 21, 20181:08 PM(View: 2631)
Monday, May 21, 201811:03 AM(View: 2670)
Monday, May 21, 201810:39 AM(View: 4865)
Monday, May 21, 201810:35 AM(View: 1951)
Tuesday, December 19, 20177:46 AM(View: 7599)
Bạn Đồng Khóa Lê Dục Đã Ra Đi Ngày 9 tháng 12 năm 2017 nhằm ngày Âm lịch 22 tháng 10 năm Đinh Dậu tại Tacoma tiểu bang Washington Seatle USA. Anh em đồng khóa đồng phân ưu và nhờ cậy K1 Nguyễn Công Vinh đến viếng tang và chia buồn chị Lê Dục và tang gia. Anh Lê Dục đã được gia đình an táng.ngày 15 tháng 12 năm 2017