Monday, July 9, 20184:41 PM(View: 603)
Quỷ Một Chút Ân Tình Được Anh Em Khóa 2 HV/CSQG Thành lập Nhằm Mục Đích Tương Trợ Hậu Sự Tứ Thân Phụ Mẫu Và Chính Cá Nhân K2
Monday, May 21, 20181:08 PM(View: 528)
Monday, May 21, 201811:03 AM(View: 567)
Monday, May 21, 201810:39 AM(View: 918)
Monday, May 21, 201810:35 AM(View: 327)
Tuesday, December 19, 20177:46 AM(View: 1696)
Bạn Đồng Khóa Lê Dục Đã Ra Đi Ngày 9 tháng 12 năm 2017 nhằm ngày Âm lịch 22 tháng 10 năm Đinh Dậu tại Tacoma tiểu bang Washington Seatle USA. Anh em đồng khóa đồng phân ưu và nhờ cậy K1 Nguyễn Công Vinh đến viếng tang và chia buồn chị Lê Dục và tang gia. Anh Lê Dục đã được gia đình an táng.ngày 15 tháng 12 năm 2017
Friday, November 24, 20172:27 PM(View: 1152)
Nhân ngày 29 tháng 10 năm 2017 họp mặt kỷ niệm 50 năm Học Viện Cảnh sát Quốc Gia, anh em khóa 2 cùng quý Niên trưởng và Đồng môn tưởng niệm quý Niên trưởng và Đồng môn quá cố.
Monday, November 6, 20179:33 PM(View: 683)
Sau hai ngày họp mặt Kỷ Niệm 505 Năm K2 HV/CSQG, ban tổ chức tổng kết tài chánh thặng dư USD$ 1,163.00 . Theo đề nghị của các anh k2, từ nay khóa chúng ta sẽ có hai quỷ. Quỷ Tuio7ng Trợ Hậu Sự (Một Chút Ân Tình) và quỷ Điều Hành xin xem chi tiết ở các mục Tài Liệu, Sinh Hoạt, Một Chút Ân Tình
Friday, October 20, 201710:31 PM(View: 1235)