Friday, November 24, 20172:27 PM(View: 5259)
Nhân ngày 29 tháng 10 năm 2017 họp mặt kỷ niệm 50 năm Học Viện Cảnh sát Quốc Gia, anh em khóa 2 cùng quý Niên trưởng và Đồng môn tưởng niệm quý Niên trưởng và Đồng môn quá cố.
Monday, November 6, 20179:33 PM(View: 2093)
Sau hai ngày họp mặt Kỷ Niệm 505 Năm K2 HV/CSQG, ban tổ chức tổng kết tài chánh thặng dư USD$ 1,163.00 . Theo đề nghị của các anh k2, từ nay khóa chúng ta sẽ có hai quỷ. Quỷ Tuio7ng Trợ Hậu Sự (Một Chút Ân Tình) và quỷ Điều Hành xin xem chi tiết ở các mục Tài Liệu, Sinh Hoạt, Một Chút Ân Tình
Friday, October 20, 201710:31 PM(View: 3054)
Friday, October 20, 20179:58 PM(View: 6191)
Friday, October 20, 20179:44 PM(View: 2282)
Quỷ Khóa 2 khởi từ project MỘT CHÚT ÂN TÌNH nhằm tương trợ hậu sự cho mọi cá nhân K2 cùng Từ Thân Phụ Mẫu
Monday, September 11, 201710:44 PM(View: 6510)
Thân Mẫu bạn Phát đã ra đi, để lại nỗi buồn nặng trĩu trong lòng bạn Lê Đình Phát, một người con trai chí hiếu. Mỗi lần nghe tin Má mình trở bệnh bạn Phát vội vàng về Việt Nam cận kề bên giường chăm sóc Má mình.
Sunday, August 6, 201710:46 PM(View: 8525)
Anh Nguyễn Văn Thái xuất thân khóa 2 Học viện Cảnh Sát Quốc Gia , thời gian sau cùng phục vụ ở ngành Cảnh Sát Giang Cảnh Khi sang Hoa Kỳ anh cùng gia đình sinh sống tại tiểu bang California. Qua thời gian ngọa bệnh khá dài và đến ngày 30 tháng 7 năm 2017 anh Nguyễn Văn Thái đã ra đi Tang lễ anh Thái đã được một số đông bạn bè anh em cùng khóa 2 HV/CSQGvà thân hửu đồng môn đến viếng tang và tiển đưa...
Sunday, July 9, 20176:47 AM(View: 2989)
Quỷ K2 nguồn gốc là quỷ Project Một Chút Ân Tình được báo cáo tài chánh theo từng Tam Cá Nguyệt
Wednesday, April 5, 201710:20 PM(View: 2714)
Project Một Chút Ân Tình là một quỹ Tương Trợ của anh em K2 HV/CSQG Trần Bình Trọng lập ra nhằm mục đích Tương Trợ hậu Sự một trong các mục tiêuHôn Quan Tương Tế thuộc quỹ khóa 2. Project được Thủ quỷ K2 Nguyễn Văn Vĩnh phụ trách và báo cáo định kỳ mỗi tam cá nguyệt.