Cà-Phê Dầu Tháng tại nhà K2 Nguyễn Văn Trình

Monday, April 4, 20169:03 PM(View: 10323)

  Hình ảnh anh em K2 họp mặt trong buổi sáng Cà-Phê Đầu Tháng tại nhà anh chị K2 Nguyễn Văn Trình do K1 Võ Thiệu ghi nhận và thực hiện.
 
Send comment
Your Name
Your email address