Cà-Phê Dầu Tháng tại nhà K2 Nguyễn Văn Trình

Monday, April 4, 20169:03 PM(View: 6574)

  Hình ảnh anh em K2 họp mặt trong buổi sáng Cà-Phê Đầu Tháng tại nhà anh chị K2 Nguyễn Văn Trình do K1 Võ Thiệu ghi nhận và thực hiện.
 
Send comment
Your Name
Your email address
Tin Mới
Friday, December 7, 2018(View: 199)
Friday, December 7, 2018(View: 249)
Thursday, November 29, 2018(View: 288)