Cáo Phó Hiền Thê K2 Phạm Thành Kính

Monday, May 21, 20181:08 PM(View: 1326)
Cáo Phó
                                                      Kính báo khắp Thân Bằng, Quyến Thuộc, Thân Hữu xa gần,
Vợ, Mẹ, Chị, Bà của chúng tôi là:
 
 
      Bà  HỒ THỊ MẠNH
        Pháp Danh: Viên Đức
Phu nhân của Đại Úy CSQG PHẠM THÀNH KÍNH
  Sinh ngày: 2 Tháng 12 Năm 1949 tại Sài Gòn
    Đã mãn phần lúc 7g15 chiều ngày Thứ bảy 28-4-2018
( Nhằm ngày 13/3 âm lịch Năm Mậu Tuất )
  Tại Thành phố Philadelphia,  Bang Pennsylvania
    Hưởng Thọ 70 tuổi
 
Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang Gia Đình chúng tôi,
Chồng: Phạm Thành Kinh, Cựu Sĩ Quan Khóa 2 Học Viện CGQG
Trưởng Nam: Phạm Thành Phương, cùng vợ Nguyễn thị Ngọc Vân và hai con: Phạm Duy Bảo nam, Phạm Phương Nghi nữ.
Thứ Nam: Phạm Thành Minh Sang, cùng vợ Nguyễn  Thị Tuyết Minh  và hai con gái: Phạm Ngọc Minh Tâm, Phạm Ngọc Khánh.
Trưởng Nữ: Phạm Ngọc Loan Anh và con gái Trần Ngọc Anh Thư.
Thứ Nữ: Phạm Ngọc Long Châu.
Thứ Nữ: Phạm Ngọc Kim Thoa cùng chồng Châu Quốc Hùng và cháu gái Châu Ngọc Trân.
 
Send comment
Your Name
Your email address