Phân Ưu Nhạc Phụ K2 Lê Đình Phát

Monday, May 21, 201810:39 AM(View: 1939) 

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Nhạc Phụ bạn Lê Đình Phát,

Cựu SVSQ Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

Cụ Ông Giuse
PHẠM DOÃN TRỨ
Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1924 tại Lục Thủy Nam Định Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 2018
Tại tư gia thành phố Santa Ana, California
 

Hưởng Thượng Thọ 95 Tuổi

 

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng

Anh Chị Lê Đình Phát và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn cụ 
Giuse PHẠM DOÃN TRỨ 
sớm về hưởng nhan Thánh Chúa
TOÀN THỂ CỰU SVSQ KHÓA 2 
HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Send comment
Your Name
Your email address