Monday, February 18, 20198:40 PM(View: 52)
Saturday, February 16, 201910:14 PM(View: 341)
Loạy hình trích đăng tử đặc san khóa 2 nhân kỷ niệm 50 năm HV/CSQG
Saturday, February 9, 201910:17 PM(View: 483)
Hàng năm cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn Cọng sản tổ chức diễn hành Tết tre6b đại lộ Bolsa Westminster California
Monday, February 4, 20191:43 PM(View: 113)
Từ câu chuyện bình dân truyền khẩu của sanh quán của một K2 (Huỳnh Hồng Quang) nhớ và viết lại như một chút tình cho quê hương
Saturday, February 2, 201912:44 PM(View: 827)
Cô Giang Tỷ con gái đồng môn khóa 2 Võ Văn Sơn có lòng với quê hương và mưốn tiếp nối tinh thần phục vụ của cha ông đã hoạt động và thực hiện những sinh hoạt cộng đồng nói chung và ngành Cảnh sát Quốc Gia nói riêng. Hơn nữa cô đã tập họp bạn bè thành lập ban Họp Ca Anh Thư Thiện Nguyện hát cho quê hương tại Houston Texas
Sunday, January 20, 20199:48 PM(View: 1065)
Ngày 20 tháng 1 năm 2019 hội Cánh sát quốc Gia Nam California tổ chức họp mặt Tất niên tại nhà hàng Golden Sea thành phố Anaheim CA. Cũng đồng thời bầu lại nhiệm kỳ mới ban chấp hành hội CSQG nam CA
Thursday, January 17, 20196:42 PM(View: 867)
Sau nhiều ngày họp bàn thảo luận, anh em K2 bắc CA "bấm gan" nhận tổ chức Ngày Hội Ngộ 52 Năm tại San Jose CA Hy vọng quý anh chị K2 khắp nơi hưởng ứng về với nhau tại miền bắc California xứ thung lũng Hoa Vàng
Thursday, January 17, 20196:28 PM(View: 321)
K2 Ngô Viết Trọng viết nhiều rất nhiều và đã từng ra mắt sách. Bạn thường thích viết về lịch sử nước Việt Nam mà bạn luôn yêu dấu.
Thursday, January 17, 201911:29 AM(View: 250)
Bạn Trầm Quốc Minh lục lọi trong đầu và tham khảo thêm các k2 ĐỂ CÓ DANH SÁCH 50 BẠN K2 CSDC