Saturday, June 1, 20199:28 PM(View: 1142)
Cô Võ Lương Giang Tỷ hậu duệ cố K2 Võ Văn Sơn Tiểu Đoàn 2, là một nữ nhi dù bận bịu việc gia đình nhưng luôn hăng say sinh hoạt xã hội cộng đồng. Cô hiện tham gia đoàn hậu duệ QL/VNCH Houston Texas. Anh em khóa 2 nhằm khích lệ cháu gái con bạn đồng khóa quá cố đã tặng kỷ niệm cháu một bê-rê Cảnh Sát Quốc Gia Anh Thư Giang Tỷ Võ Trưởng BHC Anh Thư Volunteer Choir (Ban Hợp Ca Anh Thư Thiện Nguyện) Cũng là Đại Diện Hậu Duệ QLVNCH Houston Con gái CSQG VNCH 616 Missouri St South Houston, TX 77587 Tel : 1(713)702-2268 Email group : Anhthuhopca@gmail.com Hay Email cá nhân : Cgiangty@gmail.com
Friday, April 19, 201912:28 PM(View: 558)
Wednesday, April 3, 201910:34 PM(View: 2678)
Monday, April 1, 201910:43 PM(View: 506)
Sau nhiều ngày họp mặt thảo luận anh em K2 bắc CA đã tổng kết các ý kiến và đưa ra thông báo lịch trình họp mặt cụa khóa 2 HV.CSQG trong ba ngày 26, 27, 28 tháng 10 năm 2019 tại San Jose bắc California
Monday, February 18, 20198:40 PM(View: 2170)
Saturday, February 16, 201910:14 PM(View: 2405)
Loạy hình trích đăng tử đặc san khóa 2 nhân kỷ niệm 50 năm HV/CSQG
Saturday, February 9, 201910:17 PM(View: 2946)
Hàng năm cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn Cọng sản tổ chức diễn hành Tết tre6b đại lộ Bolsa Westminster California
Monday, February 4, 20191:43 PM(View: 809)
Từ câu chuyện bình dân truyền khẩu của sanh quán của một K2 (Huỳnh Hồng Quang) nhớ và viết lại như một chút tình cho quê hương