Wednesday, April 3, 201910:34 PM(View: 875)
Monday, April 1, 201910:43 PM(View: 60)
Sau nhiều ngày họp mặt thảo luận anh em K2 bắc CA đã tổng kết các ý kiến và đưa ra thông báo lịch trình họp mặt cụa khóa 2 HV.CSQG trong ba ngày 26, 27, 28 tháng 10 năm 2019 tại San Jose bắc California
Monday, February 18, 20198:40 PM(View: 626)
Saturday, February 16, 201910:14 PM(View: 716)
Loạy hình trích đăng tử đặc san khóa 2 nhân kỷ niệm 50 năm HV/CSQG
Saturday, February 9, 201910:17 PM(View: 914)
Hàng năm cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn Cọng sản tổ chức diễn hành Tết tre6b đại lộ Bolsa Westminster California
Monday, February 4, 20191:43 PM(View: 234)
Từ câu chuyện bình dân truyền khẩu của sanh quán của một K2 (Huỳnh Hồng Quang) nhớ và viết lại như một chút tình cho quê hương
Saturday, February 2, 201912:44 PM(View: 1540)
Cô Giang Tỷ con gái đồng môn khóa 2 Võ Văn Sơn có lòng với quê hương và mưốn tiếp nối tinh thần phục vụ của cha ông đã hoạt động và thực hiện những sinh hoạt cộng đồng nói chung và ngành Cảnh sát Quốc Gia nói riêng. Hơn nữa cô đã tập họp bạn bè thành lập ban Họp Ca Anh Thư Thiện Nguyện hát cho quê hương tại Houston Texas
Sunday, January 20, 20199:48 PM(View: 1742)
Ngày 20 tháng 1 năm 2019 hội Cánh sát quốc Gia Nam California tổ chức họp mặt Tất niên tại nhà hàng Golden Sea thành phố Anaheim CA. Cũng đồng thời bầu lại nhiệm kỳ mới ban chấp hành hội CSQG nam CA