Bài ca Vọng Cỗ điệu Xuân Tình " MỪNG NGÀY KHÓA HAI HỌP MẶT" - K2 Phạm Thành Kính

Monday, November 6, 20176:46 AM(View: 2575)


 
        Mừng Mgày Khoá 2 Họp Mặt

1. Các bạn ơi, mới đây mà đã nửa thế kỷ .... mình lại bên nhau như mới hôm nào 
2. Ngày mà chúng mình tuổi còn trẻ măng 
Ôm mộng an bang khi rời ghế nhà trường 
3. Ngành nghề khi hữu duyên là chọn được    
Khoá Sĩ quan Học Viện đây rồi 
4. Đủ mặt Bắc Trung Nam có hơn 200 người.  
Vô Học Viện chung ngày, đậm nghĩa đồng môn. 
5. Sĩ quan Cảnh Sát là phải đa năng đa nhiệm 
Học hết nghiệp vụ chuyên môn đến quân sự chiến trưởng 
6. Chỉ 10 tháng thôi đã lột xác đổi đời.
Tôn chỉ khoá là phục vụ cho dân.
7. Công Chính, Liêm Minh nằm lòng triệt để  
 Dân mến dân thương vì đạo đức ngành nghề.  
8. Khử Bạo, An Dân trật tự an sinh 
Không hồ danh làm chiến sĩ  cộng hoà
9. Vì ‘Danh dự’, vì ‘Trách nhiệm’
Cần vinh danh màu áo ngọn cờ  
10. Trần Bình Trọng, một tên là Khoá để đời   
Chết vì giống nòi, có chết cũng cam 
11.  50 năm chỉ một lần họp mặt .   
Mong đồng môn sống lâu cùng bè bạn.
12. Khoá 2 xin cảm ơn Quan khách hoan hỉ.  
Kính chúc các thầy, huynh trưởng của chúng tôi. 
13. Sức khoẻ bền lâu, hạnh phúc tràn đầy 
Vững tin mai này sẽ về lại Việt Nam 
14. Xây dựng quê hương dân chủ đời đời 
Khoá 2 xứng đáng là  Khoá Cảnh Sát Quốc Gia .
                                      Phạm Thành Kính-K2
                                                   Tháng10/2017
Inline image
Send comment
Your Name
Your email address