Thơ Ngày Quốc hận - Trần Bửu Giao Lệ Khanh

Wednesday, April 26, 20178:45 PM(View: 5116)
img1
 

TÁC GIC H

 

Hn thù nói mãi bao gi dt ?

Bút mc ngi ghi chng hết li !

 

Tác gic H không th tha,

Biết bao tang tóc khp quê ta.

Chiếm vườn, chúng bo xâđô th,

Cướđt, Cng hô dng li nhà.

Đc-Lp: yếu hèn th Cht Hán,

T-Do: hung hãđánh Thy Cha.

Bn hai năm vn còn vương l,

Quc Hn ! Đau lòng  nước mt sa ?!

 

                       L-KHANH

                       Quc Hn th 42
 
Inline image 1  
Send comment
Your Name
Your email address