Thơ K2 LÊ VĂN NĂM

Sunday, December 4, 20164:33 PM(View: 5127)

 
 
LẺ THƯỜNG 
 
HUYNH xếp bút nghiêng giả biệt trường,
ĐỆ vào Học Viện để tầm phương,
CHIẾN công rực rở giờ tan biến,
HỮU kiếp phù sinh cũng lẻ thường !!!
                             
                                                           
THƯƠNG-TIẾC
Thương-tiếc Quí ANH ̣đã muộn màn,
Đôi lời khẩn-nguyện lúc Đông sang ;
Nguyện Ơn CHÚA-PHẬT ban hồng điển,
Cầu Phước TỔ-TIÊN thoát Địa-̣đàn.
Nghiệp-thế trần-duyên ANH trả sạch,
Ngôi Thần Thiên-Quốc BẠN vinh-quang.
Mai sau trở lại người Nam-Việt,
Phục-Quốc an-dân đặng khải-hoàn.
K2 Lê-Văn-Năm  (01-12-16)
Send comment
Your Name
Your email address