Những Lần Hội Ngộ - K2 Nguyễn Văn sáu

Friday, December 7, 20188:35 PM(View: 2509)


 
 • NHNG LN HI NG
  Bn bè tôi là nhng cu SVSQ Khóa 2 Hc Vin Cnh Sát Quc Gia,
  Khóa 6/70 Tng B Binh Th Đc hin còn sống ít hơn là đã quá cố.
  Bây gi đây, ai cũng già cả hết
  trơn, yếu đui hết trơn, và bnh
  hon thì khp châu thân. Chnh
  ng nh anh em vi nhau mi
  ngày nào đó ai cũng tr đẹp, ai
  cũng hiên ngang, ai cũng tung
  hoành “bán kiên cung kiếm”. Bây
  gi, ngày hôm nay đa ch ny,
  đứa ch n xa nhau, nh nhau mà bun, mà thương, mà mun gp
  nhau không phi dng, không biết phi làm sao. Phi m sao h
  nhng ngưi bn già chúng ta lưu lc thiên nhai khách”!? My ln v
  nam Cali hi ng là my ln vui thit là vui, mà bun cũng thit là
  bun. Vui là vui chúng ta vn còn sng đây, nhng ông già tht thp
  c lai hy” đã khp kha khp
  khnh li còn “ham hdt theo
  tng ngưi v, tng đứa con
  đến gp nhau anh em rn ràng
  i chuyn đi xưa, chuyn đi
  nay; rung rung môi tròn ming
  i nhng n i ba hoa,
  viên mãn. Bun là bun mun
  chảy nước mt nhng anh em mi gp nhau đó, nay đã nm xung
  ri, đão nursing home ri, đã bnh nm liệt giường lit chiếu ri,
  đã không n sc đi đâu đưc na ri. Ôi! Đời người già, sng đó
  Hp mt 46 năm K2/HV/CSQG 27/10/2013
  L ct bánh ngày hp mt 46 năm K2/HV/CSQG
 • 2Q==
  chết đó biết đi” ngày nào, biết “vĩnh bit” anh em gio, không
  biết phi làm sao!? Phi làm sao!!!???
  Nhìn người đông trên mt trăm, c hai trăm anh ch em dt dìu
  nhau v gp mt tng mi ln hi ng, tôi mà có l cũng như anh ch
  em, va xúc động, vừa quý mến, li
  cũng va trân trng cái tình, cái
  nghĩa cũng tri k ca chúng ta
  biết chng nào. Nhng anh ch em
  nam Cali già cũng thit là già, mt
  thì cũng mt biết chng nào, và yếu
  đui, bnh hon thì cũng đâu có
  thua ai, mà cũng phi c, cũng phi
  ng b c công ăn vic làm, chu đng đủ mi th chu đng, có khi
  “bt” c mấy đứa con, mấy đứa cháu phi ny, giúp cái kia…phi
  i là can đảm lm mi dám đứng ra gánh vác vic t chc. T chc
  cũng vì chúng ta vi nhau, anh em mt thi đồng điu. Nói chí tình,
  nếu không có những người anh ch em ny chu khó, chu kh dang
  tay đón chào bạn bè khp nơi về thì đ mà có ngày hi ng, đố mà có
  ngày hp mt.
  Và cũng phi nói, nếu các
  bn già chúng ta khp nơi bn
  phương, tám hưng “án binh
  bt động” thì cũng chng có
  ngày hi ng, cũng chng có
  ngày hp mt. Tôi may mn
  mt ln năm 2013, và mt ln
  năm 2017 đưc anh em cho làm nhim v kêu gi my ông bn già
  Khóa 2 Hc Vin CSQG lưu lc nơi nơi “bn vùng chiến thut” v tham
  Tin hi ng 46 năm ti tư gia Trn Văn Tut
  Nguyn Văn Sết ti nursing home 27.10.18
 • Z
  d K Niệm 46 Năm, 50 Năm Khóa 2 Hc Vin Cnh Sát Quc Gia cách
  nay 5 năm, và mi cách nay năm ngoái, mi thy việc đi đứng ca anh
  em không d mt chút nào. Có anhtin đâu cóđi”. Có anh “còn
  phi gi cháu”. anh “mi va b stroke”. anhđương lc máu 1
  tun 3 ln”. Có anh “đang nm lit giưng, lit chiếu”. Có anh “chưn
  cng nhúc nhích còn không mun ni”. Có anh “nghnh nghnh ngãng
  ngãng”. anh “v bnh”. Có anh “con đau”. Có anh “va mi nm
  xung”. Có anh “có lũy thì chng moa”. Có anh bun thúi rut, đi
  đâu!”. anh “đang Vit Nam”.
  anh “không mun gì na”. Có
  anh “không màng”. Khó lm, khó
  lm. Kh lm, kh lm. Trăm khó,
  ngàn kh cho nhng ông già chúng
  ta trên 70 tui hết trơn. Vy mà,
  nhng cu SVSQ Khóa 2 Hc Vin
  CSQG cũng ngưi ny chu khó,
  chu kh đi v, ngưi kia chu khó, chu kh đã tng đi v vi nhau
  cho mt Ngày Hi Ng đông đảo thit là đông đảo. Dù không ai nói
  vi ai, nhưng trong lòng ai cũng
  như ai nghĩ rng, ít nht còn
  mt ln ny gp nhau bn bè
  mt thi nhng ngày xưa thân
  ái, ri mai đây đâu còn lâu lc gì
  na đâu, ain thy ai trên
  đời!
  Nhng năm trưc, có l
  ngày còn dài, tháng còn rng anh em n nói vi nhau không gp ln
  ny thì gp ln sau”. Bây gi, đường đời chúng ta đi đã gn hết, thì
  Tang l Nguyn Thanh Tùng 15/8.2015, San Jose
  Viếng tang Lê Tân Hi tháng 12/2013
 • 2Q==
  vĩnh bit nghìn trùng s s ra trưc mt. Đn mt chút gì lưu vết
  du chân chim trên cõi trn ai, chc anh em chúngnh không ai còn
  n hn ln nào na, kht ln nào na mà không nói vi nhau “vui
  mt đêm nay, ri mai lên đưng”
  nếu có dp phi không!? Năm ngoái
  2017, 50 Năm Khóa 2 Hc Vin CSQG
  Hi Ng, nhiu anh em chúng ta
  bun bun nói vi nhau rng thì là
  “chc không còn mt ln nào Khóa 2
  Hc Vin CSQG Hi Ng na đâu”.
  i cũng nghĩ “chc vy”, vì tôi thy
  anh em mình già quá đi, yếu đuối quá đi, mt mi quá đi sc già mong
  manh tui hc. Rõng ràng, mình có bi quan quá không, khi nhiu
  anh em khác toe toét cưi, toe toét nói oang oang: “sao không còn”?
  “Sao không còn”, anh em nói đúng. Bi tôi va đươc my ông bn
  “kiên cưng” ca chúng ta bc Cali bo tôi m thêm mt ln na
  nhim v “kêu gi” anh em Khóa
  2 ca mình sang năm v San Jose
  tham d 52 Năm Khóa 2 Hc
  Vin CSQG
  Hi Ng. Và bi tôi
  cũng còn đưc nhiu anh ch em
  ch ny, ch kia nhng ngày
  trước đây khp c M đã
  nhc nh, đãu gi, đã khuyến
  H Văn Lm nursing home ngày 15/8/15
  Phu nhân Khóa 2 HV/CSQG ngày 27/10/2013
 • 9k=
  khích tôi “c t chc đi”, “có thì hú tôi mt tiếng nghen”, đi mà gp
  bn gp bè ch bn”. Mt vài anh
  ch chúng ta, tượng trưng tôi nêu ra
  đây vài người để thy tm lòng ca
  nhng anh em đó trưc sau như
  mt tình tri k, nhưc anh Trn
  Văn By, Nguyn Quang Tuyến,
  Trnh Công Danh, Trnh Công Thanh,
  i Xuân Hoan, Nguyn Ngc Thy,
  Nguyn Văn Em, Nguyn Văn Tua, Nguyn Văn Hin, Hunh Ngc
  Thun, Nguyn Viết Phưc, Nguyn Văn Li, Lê Si, Hunh Văn
  Thin, Nguyn Văn Vĩnh, Trn Ngc Ánh, Trm Quc Minh…Và tôi tin,
  k ny anh em già thì già thit, nhưng mt lòng “quyết chiến” thì cũng
  hiên ngang “hàng hàng lp lp” ra sa trưngđi đến cùng” đông có
  thua gì my năm tc đó, trưc đây, trước kia?
  Bây gi 8 gi chiu th Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018, bên
  ngoài tuyết rơi lt pht, lnh đông xung 15 đ F, nghĩ đến anh em,
  nghĩ đến mt ngày không xa chúng ta “tr vt bi” bit tăm bit
  ch nghìn trùng, tôi không
  khi rưng rc cõi lòng ni
  bun thênh thang, nh
  ng. Ch mong sao, đầu bên
  kia đin thoi khi tôi gi, nghe
  anh ch em không lý do ny,
  không lý l kia t chi, mà
  i hđồng ý v San Jose
  tham d 52 Năm Khóa 2 Hc
  Vin CSQG Hi Ngtrong bng, trong di như đơm bông n hoa,
  ăm 2016
  Cà phê sáng ti Tip-Top nhân hi ng năm 2016
 • và yên tâm là ngày hi ng ca chúng ta sp ti rt là đông, rt là vui,
  rt đáng ly làm k nim mt đi ngưi trưc khi nhm mt chia tay.
  Mong lm thay, và mong lm thay!!!
  Nguyn Văn Sáu
  Ngày
  Đ
  ông th
  T
  ư
  5/12/18
  Tuy
  ế
  t r
  ơ
  i
  Tr
  i l
  nh
  • NHNG LN HI NG
   Bn bè tôi là nhng cu SVSQ Khóa 2 Hc Vin Cnh Sát Quc Gia,
   Khóa 6/70 Tng B Binh Th Đc hin còn sống ít hơn là đã quá cố.
   Bây gi đây, ai cũng già cả hết
   trơn, yếu đui hết trơn, và bnh
   hon thì khp châu thân. Chnh
   ng nh anh em vi nhau mi
   ngày nào đó ai cũng tr đẹp, ai
   cũng hiên ngang, ai cũng tung
   hoành “bán kiên cung kiếm”. Bây
   gi, ngày hôm nay đa ch ny,
   đứa ch n xa nhau, nh nhau mà bun, mà thương, mà mun gp
   nhau không phi dng, không biết phi làm sao. Phi m sao h
   nhng ngưi bn già chúng ta lưu lc thiên nhai khách”!? My ln v
   nam Cali hi ng là my ln vui thit là vui, mà bun cũng thit là
   bun. Vui là vui chúng ta vn còn sng đây, nhng ông già tht thp
   c lai hy” đã khp kha khp
   khnh li còn “ham hdt theo
   tng ngưi v, tng đứa con
   đến gp nhau anh em rn ràng
   i chuyn đi xưa, chuyn đi
   nay; rung rung môi tròn ming
   i nhng n i ba hoa,
   viên mãn. Bun là bun mun
   chảy nước mt nhng anh em mi gp nhau đó, nay đã nm xung
   ri, đão nursing home ri, đã bnh nm liệt giường lit chiếu ri,
   đã không n sc đi đâu đưc na ri. Ôi! Đời người già, sng đó
   Hp mt 46 năm K2/HV/CSQG 27/10/2013
   L ct bánh ngày hp mt 46 năm K2/HV/CSQG
  • chết đó biết đi” ngày nào, biết “vĩnh bit” anh em gio, không
   biết phi làm sao!? Phi làm sao!!!???
   Nhìn người đông trên mt trăm, c hai trăm anh ch em dt dìu
   nhau v gp mt tng mi ln hi ng, tôi mà có l cũng như anh ch
   em, va xúc động, vừa quý mến, li
   cũng va trân trng cái tình, cái
   nghĩa cũng tri k ca chúng ta
   biết chng nào. Nhng anh ch em
   nam Cali già cũng thit là già, mt
   thì cũng mt biết chng nào, và yếu
   đui, bnh hon thì cũng đâu có
   thua ai, mà cũng phi c, cũng phi
   ng b c công ăn vic làm, chu đng đủ mi th chu đng, có khi
   “bt” c mấy đứa con, mấy đứa cháu phi ny, giúp cái kia…phi
   i là can đảm lm mi dám đứng ra gánh vác vic t chc. T chc
   cũng vì chúng ta vi nhau, anh em mt thi đồng điu. Nói chí tình,
   nếu không có những người anh ch em ny chu khó, chu kh dang
   tay đón chào bạn bè khp nơi về thì đ mà có ngày hi ng, đố mà có
   ngày hp mt.
   Và cũng phi nói, nếu các
   bn già chúng ta khp nơi bn
   phương, tám hưng “án binh
   bt động” thì cũng chng có
   ngày hi ng, cũng chng có
   ngày hp mt. Tôi may mn
   mt ln năm 2013, và mt ln
   năm 2017 đưc anh em cho làm nhim v kêu gi my ông bn già
   Khóa 2 Hc Vin CSQG lưu lc nơi nơi “bn vùng chiến thut” v tham
   Tin hi ng 46 năm ti tư gia Trn Văn Tut
   Nguyn Văn Sết ti nursing home 27.10.18
  • d K Niệm 46 Năm, 50 Năm Khóa 2 Hc Vin Cnh Sát Quc Gia cách
   nay 5 năm, và mi cách nay năm ngoái, mi thy việc đi đứng ca anh
   em không d mt chút nào. Có anhtin đâu cóđi”. Có anh “còn
   phi gi cháu”. anh “mi va b stroke”. anhđương lc máu 1
   tun 3 ln”. Có anh “đang nm lit giưng, lit chiếu”. Có anh “chưn
   cng nhúc nhích còn không mun ni”. Có anh “nghnh nghnh ngãng
   ngãng”. anh “v bnh”. Có anh “con đau”. Có anh “va mi nm
   xung”. Có anh “có lũy thì chng moa”. Có anh bun thúi rut, đi
   đâu!”. anh “đang Vit Nam”.
   anh “không mun gì na”. Có
   anh “không màng”. Khó lm, khó
   lm. Kh lm, kh lm. Trăm khó,
   ngàn kh cho nhng ông già chúng
   ta trên 70 tui hết trơn. Vy mà,
   nhng cu SVSQ Khóa 2 Hc Vin
   CSQG cũng ngưi ny chu khó,
   chu kh đi v, ngưi kia chu khó, chu kh đã tng đi v vi nhau
   cho mt Ngày Hi Ng đông đảo thit là đông đảo. Dù không ai nói
   vi ai, nhưng trong lòng ai cũng
   như ai nghĩ rng, ít nht còn
   mt ln ny gp nhau bn bè
   mt thi nhng ngày xưa thân
   ái, ri mai đây đâu còn lâu lc gì
   na đâu, ain thy ai trên
   đời!
   Nhng năm trưc, có l
   ngày còn dài, tháng còn rng anh em n nói vi nhau không gp ln
   ny thì gp ln sau”. Bây gi, đường đời chúng ta đi đã gn hết, thì
   Tang l Nguyn Thanh Tùng 15/8.2015, San Jose
   Viếng tang Lê Tân Hi tháng 12/2013
  • vĩnh bit nghìn trùng s s ra trưc mt. Đn mt chút gì lưu vết
   du chân chim trên cõi trn ai, chc anh em chúngnh không ai còn
   n hn ln nào na, kht ln nào na mà không nói vi nhau “vui
   mt đêm nay, ri mai lên đưng”
   nếu có dp phi không!? Năm ngoái
   2017, 50 Năm Khóa 2 Hc Vin CSQG
   Hi Ng, nhiu anh em chúng ta
   bun bun nói vi nhau rng thì là
   “chc không còn mt ln nào Khóa 2
   Hc Vin CSQG Hi Ng na đâu”.
   i cũng nghĩ “chc vy”, vì tôi thy
   anh em mình già quá đi, yếu đuối quá đi, mt mi quá đi sc già mong
   manh tui hc. Rõng ràng, mình có bi quan quá không, khi nhiu
   anh em khác toe toét cưi, toe toét nói oang oang: “sao không còn”?
   “Sao không còn”, anh em nói đúng. Bi tôi va đươc my ông bn
   “kiên cưng” ca chúng ta bc Cali bo tôi m thêm mt ln na
   nhim v “kêu gi” anh em Khóa
   2 ca mình sang năm v San Jose
   tham d 52 Năm Khóa 2 Hc
   Vin CSQG
   Hi Ng. Và bi tôi
   cũng còn đưc nhiu anh ch em
   ch ny, ch kia nhng ngày
   trước đây khp c M đã
   nhc nh, đãu gi, đã khuyến
   H Văn Lm nursing home ngày 15/8/15
   Phu nhân Khóa 2 HV/CSQG ngày 27/10/2013
  • khích tôi “c t chc đi”, “có thì hú tôi mt tiếng nghen”, đi mà gp
   bn gp bè ch bn”. Mt vài anh
   ch chúng ta, tượng trưng tôi nêu ra
   đây vài người để thy tm lòng ca
   nhng anh em đó trưc sau như
   mt tình tri k, nhưc anh Trn
   Văn By, Nguyn Quang Tuyến,
   Trnh Công Danh, Trnh Công Thanh,
   i Xuân Hoan, Nguyn Ngc Thy,
   Nguyn Văn Em, Nguyn Văn Tua, Nguyn Văn Hin, Hunh Ngc
   Thun, Nguyn Viết Phưc, Nguyn Văn Li, Lê Si, Hunh Văn
   Thin, Nguyn Văn Vĩnh, Trn Ngc Ánh, Trm Quc Minh…Và tôi tin,
   k ny anh em già thì già thit, nhưng mt lòng “quyết chiến” thì cũng
   hiên ngang “hàng hàng lp lp” ra sa trưngđi đến cùng” đông có
   thua gì my năm tc đó, trưc đây, trước kia?
   Bây gi 8 gi chiu th Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018, bên
   ngoài tuyết rơi lt pht, lnh đông xung 15 đ F, nghĩ đến anh em,
   nghĩ đến mt ngày không xa chúng ta “tr vt bi” bit tăm bit
   ch nghìn trùng, tôi không
   khi rưng rc cõi lòng ni
   bun thênh thang, nh
   ng. Ch mong sao, đầu bên
   kia đin thoi khi tôi gi, nghe
   anh ch em không lý do ny,
   không lý l kia t chi, mà
   i hđồng ý v San Jose
   tham d 52 Năm Khóa 2 Hc
   Vin CSQG Hi Ngtrong bng, trong di như đơm bông n hoa,
   ăm 2016
   Cà phê sáng ti Tip-Top nhân hi ng năm 2016
  • và yên tâm là ngày hi ng ca chúng ta sp ti rt là đông, rt là vui,
   rt đáng ly làm k nim mt đi ngưi trưc khi nhm mt chia tay.
   Mong lm thay, và mong lm thay!!!
   Nguyn Văn Sáu
   Ngày
   Đ
   ông th
   T
   ư
   5/12/18
   Tuy
   ế
   t r
   ơ
   i
   Tr
   i l
   nh
Send comment
Your Name
Your email address
Monday, November 18, 20198:23 PM(View: 252)
Nhân Ngày Hội Ngộ 52 Năm Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia tại San Jose Bắc CA, 26 và 27 Tháng 10 Năm 2019. K2 Phạm Thành Kính đã sáng tác bài ca LỜI TRI ÂN điệu Xuân Tình Lớp 1 của K2 Phạm Thành Kính nội dung ca ngợi công sức của BTC ngày Hội Ngộ 52 Năm K2/HVCSQG và neu cao tình bạn Đồng Môn; đồng thời vinh danh quý phu nhân K2 gian khổ lo cho gia đình trong lúc chồng đang trong vòng lao lý. Bài ca cũng không quên ghi nhớ ơn nghĩa của quý Niên trưởng Giãng sư hướng dẩn và trao lại những hiểu biết kinh nghiệm căn bản để giúp ích cho việc thi hành nhiệm vụ khi ra nhận nhiệm sở
Wednesday, November 6, 20193:26 PM(View: 303)
Bảo Thắng, Phu nhân K2 Lê Đức Tuân cảm tác m6t vần thơ nhân khi sinh hoạt tổ chức ngày Hội Ngộ 53 Năm K2/HV/XSQG " Tiếng Gọi Nghịa Tình" Tha thiết gọi mời bãn đồng khóa về đông đủ họp mặt nhớ những ngày xưa dưới mái trường còn là sinh viên sĩ quan ở Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia
Friday, December 7, 20188:31 PM(View: 2381)
Thursday, November 29, 20185:32 PM(View: 2082)
Monday, May 21, 201810:39 AM(View: 3182)
Tuesday, November 28, 20178:07 AM(View: 3708)
Vui thật vui hai ngày họp mặt, những người bạn cùng khóa2 vá quý phu nhân đã tham gia mọi nơi mọi buổi họp mặt để cùng cười cùng hân hoan bên nhau. Như vấn vương những người bạn thân tình BTha6n Ngọc Mai bà xả K2 Nguyễn Văn
Monday, November 6, 20176:46 AM(View: 3535)
Nhân khi cùng gia đình về nam CA dự họp mặt 50 Năm Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, K2 Phạm Thành Kính sáng tác một bài ca vọng cỗ điệu Xuân Tình 1để cống hiến bà con và quan khách trong buổi họp mặt ngày 29 tháng 10 năn 2017 tại thành phố Garden Grove Orange County nam CA. Xin hoan hô tinh thần khóa 2 của PHẠM THÀNH KÍNH
Monday, September 11, 201710:44 PM(View: 5341)
Thân Mẫu bạn Phát đã ra đi, để lại nỗi buồn nặng trĩu trong lòng bạn Lê Đình Phát, một người con trai chí hiếu. Mỗi lần nghe tin Má mình trở bệnh bạn Phát vội vàng về Việt Nam cận kề bên giường chăm sóc Má mình.
Monday, September 11, 20178:51 PM(View: 8202)
Bốn bạn Hoàng Trọng Dũng (Oregon) Lê Văn Nam (Florida), Phạm Minh Mạnh, Hứa Tuấn Quang và Đỗ Vạn do k2 Nguyễn Văn Sáu lần dò đã liên lạc được và kêu gọi các anh nhập đàn, trở về mái trường xưa mong gặp bạn cũ.... Hoan nghênh chào đón các anh cựu svsq khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia
Sunday, July 30, 201711:42 AM(View: 5481)
Bạn Lê Văn Đan thuộc Trung Đội 24 Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 1. Sau 1978, lúc ở trại tù Tân Lập Vĩnh Phú K1 thuộc đội Xây Dựng vì bệnh vì thiếu thốn mọi thứ anh đã xuống sức lâm bệnh rồi qua đời.