Hậu Duệ Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

Saturday, June 1, 20199:28 PM(View: 3855)

Võ Lương Giang Tỷ
Hậu Duệ Khóa 2 


 thumbnail?appId=YMailNorrin

Inline image
Send comment
Your Name
Your email address
Saturday, November 2, 201912:45 PM(View: 2871)
Wednesday, April 3, 201910:34 PM(View: 5482)
Monday, February 18, 20198:40 PM(View: 4813)
Saturday, February 16, 201910:14 PM(View: 5278)
Loạy hình trích đăng tử đặc san khóa 2 nhân kỷ niệm 50 năm HV/CSQG
Saturday, February 9, 201910:17 PM(View: 5899)
Hàng năm cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn Cọng sản tổ chức diễn hành Tết tre6b đại lộ Bolsa Westminster California
Saturday, February 2, 201912:44 PM(View: 5946)
Cô Giang Tỷ con gái đồng môn khóa 2 Võ Văn Sơn có lòng với quê hương và mưốn tiếp nối tinh thần phục vụ của cha ông đã hoạt động và thực hiện những sinh hoạt cộng đồng nói chung và ngành Cảnh sát Quốc Gia nói riêng. Hơn nữa cô đã tập họp bạn bè thành lập ban Họp Ca Anh Thư Thiện Nguyện hát cho quê hương tại Houston Texas
Sunday, January 20, 20199:48 PM(View: 5919)
Ngày 20 tháng 1 năm 2019 hội Cánh sát quốc Gia Nam California tổ chức họp mặt Tất niên tại nhà hàng Golden Sea thành phố Anaheim CA. Cũng đồng thời bầu lại nhiệm kỳ mới ban chấp hành hội CSQG nam CA