Vật Lưu Niệm Ngày Hội Ngộ 52 Năm K2

Friday, April 19, 201912:28 PM(View: 1294)
 
   Thông Báo Về Vật Lưu Niệm
 Ngày Hội Ngộ 52 Năm Khóa 2 HV/CSQG San Jose CA
 
 
   Thưa Quý Anh và Quý Phu Nhân.
BTC Hội Ngộ K2 San Jose đã thảo luận và dự trù  sẽ thực hiện:
1- Một cái nón và thêu huy hiệu K2 HV/CSQG
2-Một tập " K2 Lưu Niệm"
Để hoàn thành tập lưu niệm này , xin quý Anh cung cấp cho chúng tôi
một số điểm sau đây:
-Một bức hình của quý Anh hoặc Gia đình (nếu có hình cũ mang sắc phục
Cảnh Sát thì rất quý)
-Họ và Tên - Số phone- Email
-Địa  chỉ hiện tại
-Đơn vị
-Tâm tình.Quý Anh viết một số giòng chử nói lên những cảm nghỉ của mình
về khóa 2 HV/CSQG,về cuộc đời thăng trầm ,tang thương biến đổi ,về ngày 
hội ngộ hoặc bất kỳ những cảm xúc nào về bản thân mình v.v..
(Quý Anh có thể viết tay và chúng tôi sẽ Scan để lưu giữ những nét chữ thân
thương của chính mình).
Tất cả xin Quý Anh gởi về :
         Nguyễn Ngọc Thụy -1016 Nova Ct Milpitas, CA 95035
Mục đích của BTC hình thành tập Lưu niệm là sau ngày Hội Ngộ và khi trở về
nhà  trong tay Quý Anh sẽ có một tập với đầy đũ hình ảnh các  bạn Đồng Môn
thân yêu với những kỷ niệm đong đầy.
Để tập "LƯU NIỆM K2" đạt được kết quả tốt đẹp,BTC mong đón nhận tất cả ý
 kiến đóng góp và bổ túc của Quý Anh và Quý Phu Nhân.
   Thân Kính
  TM BTC Hội Ngộ K2 San Jose
  Nguyễn Văn Tua
Send comment
Your Name
Your email address